Laboratorijoje tiriamos automobilio variklio charakteristikos, rodančios dinaminių ir ekonominių bei eksploatacijos rodiklių tarpusavio ryšius. Taip įvertinamas variklio darbas, palyginami įvairūs automobiliai, nustatomos optimalios eksploatavimo sąlygos, įvertinama variklio techninė būklė, naujų techninių ir programinių variklio konstrukcijos ir valdymo sistemų sprendimų efektyvumas.
Tyrimams naudojamas bandymo stendas Dynatest 260 kW . Stendas skirtas automobilių linijinio greičio, varančiųjų ratų traukos jėgos, variklio galios ir sukimo momento matavimui, standartinių važiavimo ciklų imitavimui, matuojant degalų sąnaudas ir deginių emisiją, spidometro parodymų tikrinimui.