Vyko Regioninio Technologijų Centro atidarymas

2013 m. gegužės 9 d.

Vyko Regioninis technologijų centro atidarymas. 2013 m. gegužės 9 d. Alytaus kolegijoje, vienintelėje aukštojoje mokykloje Alytaus regione, įvyko iškilmingas ypatingos mokslinės svarbos Regioninio technologijų centro atidarymas. Šventiniame renginyje dalyvavo Alytaus miesto ir rajono savivaldybių vadovai, daugelio aukštųjų mokyklų atstovai, Alytaus bendro lavinimo, gimnazijų ir profesinio rengimo mokyklų atstovai, socialiniai partneriai, projekto rengėjai, vykdytojai bei kiti svečiai, kolegijos akademinė bendruomenė ir studentai.
Senas apleistas pastatas, kuriame kažkada veikė šaudykla, po įgyvendinto ES finansuojamo projekto „Regioninio technologijų centro kūrimas“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-014 ir rekonstrukcijos atgimė naujam gyvenimui bei nušvito šviesiomis, mokslinių inovacijų spalvomis. Pastato rekonstrukcijai ir moderniausių Baltijos šalyse 12 specializuotų laboratorijų modernizavimui ir įrengimui iš ES fondų ir valstybės biudžeto buvo skirta 4,12 mln. litų, iš jų 1,05 mln. litų skirta pastatams rekonstruoti, 3,1 mln. litų – laboratorinei įrangai.