Šildymo ir vėdinimo laboratorija skirta Statinių inžinerinių sistemų studijų programos studentams praktiškai susipažinti su įranga ir jos veikimu. Su turima įranga galima atlikti realių statinių inžinerinių sistemų patikrinimą ir vertinimą, bei nustatyti problemas. Laboratoriniai darbai atliekami šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo bei hidraulikos ir aerodinamikos dalykams.
Įranga ir prietaisai:
Termovizorius – Šiluminių statinių (fotonuotraukomis) ir dinaminių (video formate) procesų termovizinė analizė. Identifikuojama pastato atitvarų šiluminio laidumo būklė, nurodomi galimi statybos defektai ir konkrečios probleminės vietos, kuriose vėliau atliekami atitvarų faktinių šiluminių varžų matavimai.
“Pučiančios durys” – pastato ar patalpų sandarumo tyrimas. Slėgio testas patalpoje ar pastate. Nustatoma oro kaita patalpoje ar pastate esant 50 Pa slėgių skirtumui. Gautas rezultatas naudojamas kaip duomuo sertifikuojant pastatus.
Pastato arba patalpos mikroklimato tyrimai. Tiriamame pastate atliekami temperatūros (oro, sienų paviršių), santykinės drėgmės, CO2, sandarumo, vėdinimo oro srautų matavimas bei išvados dėl nustatytų problemų šalinimo galimybių.
Vėdinimo sistemų tyrimas. Atliekami oro greičio slėgio ortakiuose matavimai. Duomenys naudojami kaip pagalbinė priemonė derinant vėdinimo sistemas;
Metereologinė stotelė – lauko parametrams stebėti ir nustatyti.