2013 m. rugsėjo 17 d.

Alytaus kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė-pažintinė konferencija „EUROPOS ENERGETIKOS TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ POLITIKOS APŽVALGA. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NOVATORIŠKŲ TECHNOLOGIJŲ VYSTYMOSI STRATEGIJOS APTARIMAS“ į kurią atvyko daugiau nei 100 dalyvių iš 8 šalių.
Konferencijos tikslas – pasidalinti moksline ir praktine diskusijos dalyvių patirtimi, apie atsinaujinančių energijos išteklių sektorių (vėjo, saulės, biomasės, hidroenergijos ir geoterminės energijos) infrastruktūros plėtros Europos regionuose.
Renginiui suteiktas Lietuvos pirmininkavimo Europos sąjungos tarybai logotipas.
Konferencijos darbotvarkė:

Konferencijos darbotvarke 2013-09-17